David van Helden.
David van Helden. Crescendo

Twee muzikanten Crescendo behalen muziekdiploma

1 februari 2023 om 22:00 Mensen

BAARN Afgelopen weekend werden de landelijke muziekexamens voor de regio Utrecht en Noord-Holland afgenomen in Huizen. Twee muzikanten van Crescendo hebben hun examen met goed gevolg afgelegd.

Na maanden van voorbereiding was het eindelijk zover. David van Helden en Maarten Tol meldden zich met hun docenten Jaap Firet en Kenneth Zandbergen bij de examencommissie. David ging op voor het A-diploma op slagwerk en Maarten voor het B diploma op trombone. Nadat zij eerder al het theorie examen hadden behaald, werd in het praktijkexamen getoetst op instrumentaal-auditieve vaardigheid, instrumentale vaardigheden zoals techniek klankvorming en muzikale vaardigheden zoals ritmiek, samenspel en uitdrukkingsvaardigheden. Beiden zijn geslaagd en kregen complimenten van de examencommissie. Leerlingen worden door vakdocenten opgeleid voor het landelijke muziekdiploma A en B. De muziekopleiding is gebaseerd op het HaFaBra raamleerplan van Kunstfactor en borgt de kwaliteit van cultuur- en muziekeducatie. Een leerling kan besluiten door te gaan voor het C en D diploma, dat toegang geeft tot de vooropleiding van het conservatorium. Het volgen van muzieklessen en het doen van examen is niet leeftijd gebonden. Iedereen kan ongeacht de leeftijd beginnen met muziek maken en opgeven voor een examen. Voor muzikanten tot 18 jaar wordt subsidie verstrekt op het lesgeld. Voor meer informatie over het volgen van theorie- en praktijklessen en het afleggen van het muziekdiploma en de daaraan verbonden subsidieregelingen: www.crescendobaarn.nl.

Maarten Tol (trombone) van muziekvereniging Crescendo met zijn behaalde diploma.
Christine Schut
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie