Afbeelding
Behoud het Borrebos

Een nieuwjaarsadvies voor paleisvrouwe Maya Meijer-Bergmans

10 januari 2023 om 11:28 Mensen Deel je nieuws

In de Baarnsche Courant van jl. maandag 9 januari wordt gerefereerd aan het feit dat het vijf jaar geleden is dat het echtpaar Meijer-Bergmans in bezit kwam van het Landgoed Paleis Soestdijk. Sindsdien is het wachten op toestemming om in het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Borrebos een woonwijk te bouwen. Vanwege de ernstige aantasting die de natuur daar dan te wachten staat, komt het daar wat Behoud het Borrebos betreft nooit van. Paleisvrouwe Maya Meijer-Bergmans laat iedereen die het maar horen wil weten, dat de bouw van 98 peperdure appartementen noodzakelijk is om te kunnen voorzien in de kosten die verbonden zijn aan restauratie/renovatie van het paleis en zijn park. Door deze boodschap steeds klakkeloos over te nemen maakt ook de Baarnsche Courant zich schuldig aan het verspreiden van desinformatie. Immers, in december 2017 kwam het 165 hectare grote landgoed met al zijn opstallen na een uitermate dubieus verlopen aanbestedingsprocedure voor slechts 1.7 miljoen euro in handen van de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG). 

Zoals de STAB – een onafhankelijke organisatie met deskundigen op terrein van omgevingsrecht – vorig jaar november in haar eindrapportage aan de Raad van State meldt, bedragen de totale projectkosten voor het paleis en zijn park 44 miljoen euro. Gelet op de veel hogere marktwaarde die het landgoed vertegenwoordigt, ligt er gelet op de marktwaarde van het landgoed ook zonder woningbouw in het Borrebos na de restauratie nog steeds een forse winst voor de MBEG in het verschiet. Hierbij is het goed te weten, dat het de projectontwikkelaar na december 2032 vrijstaat het complete landgoed, al dan niet in delen, onvoorwaardelijk in de markt te zetten. Het is niet nodig uit te leggen welke goudpot het echtpaar Meijer-Bergmans dan wacht aan het einde van de regenboog...

Mocht het oordeel van de Raad van State over het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk onverhoopt positief uitvallen voor de MBEG dan zal Behoud het Borrebos niet stoppen met het opkomen voor de natuurbelangen op en rond het Landgoed Paleis Soestdijk. Gelet op dan nog af te geven bouw- en andere omgevingsvergunningen staan er immers nog tal van bezwaarprocedures open. 

Onze nieuwjaarsoproep aan het echtpaar Meijer-Bergmans is dan ook helder: Keer, los van het oordeel van de Raad van State, terug op uw schreden en zie af van de bouw van woningen in het Borrebos. Laat ook de betwiste planonderdelen als een hotelvoorziening aan de rand van het Baarnse Bos en de bouw van een auditorium in het paleispark vallen en stop met de na 2017 bedachte organisatie van grootschalige evenementen. Komt door het schrappen van deze planonderdelen het instandhouden van het landgoed in gevaar dan lijkt ons de weg naar het Rijksvastgoedbedrijf voor u gemakkelijk te vinden. Met andere natuur- en erfgoedminnende organisaties staat Behoud het Borrebos klaar om mee te denken over hoe het landgoed op een wél duurzame wijze te exploiteren.

Kees Koudstaal,

voorzitter Behoud het Borrebos

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie