Afbeelding

Woningen in het Borrebos? Het oordeel is aan de Raad van State!

25 juli 2022 om 18:14 Overig Deel je nieuws

Net als veel andere media gaat ook de Baarnsche Courant er gemakshalve vanuit dat de transformatie van het Landgoed Paleis Soestdijk in 2025 een gelopen race is voor de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG). Dat de projectontwikkelaar het feit negeert dat een aantal partijen bij de Raad van State (RvS) bezwaar heeft aangetekend en dit slechts ziet als een rimpeling die zorgt voor enige vertraging is één, dat de media kritiekloos meegaan in dit arrogante voorbijgaan aan het hoogste bestuursrechtelijke college van ons land is andere koek.

De eerder dit jaar door Margarita de Bourbon de Parme geopende tentoonstelling ‘Voorlopers’ wordt door paleisvrouwe Maya Meijer-Bergmans ingezet als brandstof voor haar propagandamachine. In het paleispark is het een komen en gaan van BN’ers en journalisten. Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) heeft zich in het golfkarretje van Maya Meijer-Bergmans laten bijpraten door de paleisvrouwe en naar verluid heeft ook buurvrouw prinses Beatrix Voorlopers bezocht en het prachtig gevonden.

Om de belangstelling ook bij het gewone volk aan te wakkeren is het historische middendeel van het paleisgebouw in de weekeinden geopend voor het publiek. Daar is niks mis mee, ook niet met de publiciteit die de expositie in elke editie van de Baarnsche Courant ten deel valt. Ik zou er dan ook geen aandacht aan hebben besteed, ware het niet dat in de editie van 25 juli mijn naam in combinatie met het Borrebos wordt genoemd. De krant meldt dat er slechts in een klein deel van het Borrebos woningen worden gebouwd. Voor de goede orde nog maar eens aangegeven dat de er voor het voormalige marechausseeterrein, waarvan ooit is bepaald dat het na gebruik teruggegeven moest worden aan de natuur, een woonwijk met 98 woningen is voorzien. Het is echter nog maar de vraag of het daar van zal komen. De gemeenteraad  mag hier dan slaafs toestemming voor hebben verleend, mijn hoop blijft gevestigd op de wijze dames en heren van de RvS die straks een oordeel zullen vellen over de plannen, die de natuurwaarden van het Landgoed Paleis Soestdijk heftig zullen aantasten. Het feit dat de RvS een onafhankelijk onderzoeksbureau opdracht heeft gegeven de MBEG-plannen specifiek waar het betreft de natuur, geluid en verkeer nader tegen het licht te houden, zou niet alleen de MBEG te denken moeten geven. Het zou ook voor de Baarnsche Courant aanleiding moeten zijn wat genuanceerder te toeteren op de door Maya Meijer-Bergmans en haar entourage aangereikte loftrompet.

Kees Koudstaal,

Behoud het Borrebos

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie