Afbeelding
Baarnsche Courant
liveblog

Volg hier de liveblog over Paleis Soestdijk

15 juli 2020 om 13:55 Politiek

BAARN De redactie van de Baarnsche Courant/Soester Courant zal vanavond hier een liveblog bijhouden van de raadsvergadering waarin wordt gestemd over het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Soestdijk. Handig voor wie geen zin heeft de volledige uitzending via www.rtvbaarn.nl of www.baarn.nl te bekijken, maar alleen de hoogtepunten wil horen.

STEMMEN Om aan te geven of u voor of tegen de plannen bent, kunt u HIER klikken. Stemmen kan tot en met donderdag 16 juli

ABONNEMENT Heeft u nog geen (digitaal) abonnement op de Baarnsche Courant, maar wilt u wel alles volgen, klik dan HIER. Voor een (digitaal) abonnement op de Soester Courant klikt u HIER

Op de website www.baarnschecourant.nl en www.soestercourant.nl is 'Dossier Paleis Soestdijk' aangemaakt waarin abonnees van de BC en de SC artikelen over Soestdijk kunnen terugvinden. Zodat u goed voorbereid kunt meepraten. 

Abonnees kunnen zich gratis registreren via www.baarnschecourant.nl en www.soestercourant.nl. Dan kunt u alles lezen en volgen over Soestdijk. Als het registeren niet lukt, kunt u voor hulp mailen naar service@bdu.nl

 • 15 jul. 2020, 22:27

  Agendapunt voorontwerpbestemmingsplan Soestdijk is afgerond. De komende dagen kunt u meer lezen op www.baarnschecourant.nl en www.soestercourant.nl en in de papieren edities van de Baarnsche Courant en Soester Courant.


  Paleis Soestdijk in Baarn. - Nufotograferen.nl 

 • 15 jul. 2020, 22:25

  Zeven partijen dienen de motie in: Het is ongewenst dat het weiland langs de Praamgracht in de toekomst nog gebruikt wordt als overloopparkeerterrein voor evenementen en verzoeken het college bij toekomstige evenementen geen ontheffing te verlenen om het weiland langs de Praamgracht te gebruiken als (overloop)parkeerterrein. Alleen VoorBaarn stemt tegen.

 • 15 jul. 2020, 22:18

  Het voorontwerpbestemmingsplan is door de Baarnse gemeenteraad AANGENOMEN met zeventien stemmen voor en de twee raadsleden van de BOP tegen.

 • 15 jul. 2020, 22:16

  Amendement over verlagen van vierkante meters voor retail met veertien stemmen voor en vijf tegen aangenomen. D66 en BOP stemmen tegen.

 • 15 jul. 2020, 22:15

  Amendement over externe adviseur voor de raad is aangenomen met veertien stemmen voor en vijf tegen. VoorBaarn en BOP stemmen tegen.

 • 15 jul. 2020, 22:12

  De stemmingen over de amendementen en de moties begint Het eerste amendement wordt teruggetrokken. Het gaat over het verbieden van een overloopparkeerterrein. Gewacht wordt op de uitslag van een uitgebreid verkeersonderzoek.

 • 15 jul. 2020, 22:10

  Vergadering wordt hervat met stemming over amendementen.

 • 15 jul. 2020, 22:02

  Tweede schorsing tot 22.10 uur

 • 15 jul. 2020, 22:00

  ,,We zijn niet samengevoegd met Soest, maar beslissen wel enigszins over Soest. Daarom is het van belang te samenwerken", aldus Mark Eijbaard (PvdA).

 • 15 jul. 2020, 21:50

  Jelle Jonkers (D66) zal ook tegen amendement over 'parkeeroverloop' stemmen.

 • 15 jul. 2020, 21:45

  Heidi van Otten (GroenLinks) 'dreigt', als voldoende aanpassingen worden gedaan, voor het voorontwerpbestemmingsplan te stemmen.

 • 15 jul. 2020, 21:42

  Ook Rik van Hardeveld (CDA) is ook tegen amendement overloop parkeren.

 • 15 jul. 2020, 21:37

  Vergadering wordt hervat door Tino Schouten. Het komende half uur gaan alle fracties zich uitspreken of ze voor of tegen de amendementen en moties zijn. Schouten is tegen amendement over overloop parkeerterrein Praamgracht. VoorBaarn is niet bereid veel geld uit te geven aan een adviseur.

 • 15 jul. 2020, 21:25

  Er is geschorst tot 21.35 uur.

 • 15 jul. 2020, 21:20

  Wethouder Erwin Jansma (VVD) adviseert de motie met betrekking tot het parkeren in het weiland langs de Praamgracht aan te nemen, maar het amendement niet. ,,De zoektocht naar alternatieve locaties voor het parkeren van 400 auto's als overloop van de bestaande parkeervoorzieningen is ingewikkeld." De wethouder meldt dat morgenavond een borrel is voor leden van de klankbordgroepen. Jansma wil bij afwikkeling verkeer, naast provincie Utrecht, ook gemeente Soest betrekken. ,,Het is niet één project het zijn wel twintig projecten ineen. Ik heb goed geluisterd. Ik krijg mail vanuit het hele land. We staan aan de vooravond van een belangrijke eerste stap. Ik ga de moties en amendementen langs. We ontraden om nu al een verbod op het overloopparkeerterrein te realiseren. In andere moties wordt gevraagd om een uitgebreid verkeersonderzoek. Daarin moeten die noodparkeerplaatsen worden meegenomen. Er moet inderdaad meer helderheid komen over de evenementen in de voortuin van het paleis. Ik ben voorstander van het betrekken van de klankbordgroepen bij het voorontwerpplan. Voor morgen heb ik net een bedankborrel voor alle leden georganiseerd. Ik ga de gemeente Soest informeren over de plannen om ondernemers meer te betrekken en het mobiliteitsonderzoek uit te breiden."

 • 15 jul. 2020, 21:15

  Jelle Jonkers (D66) geeft aan 'voorzichtig' voor het voorontwerpbestemmingsplan te zullen stemmen. Zijn partij is goed voor 3 zetels. Jonkers zet kanttekeningen bij het parkeren langs de Praamgracht en de zorgen over de verkeersafwikkeling.

 • 15 jul. 2020, 21:12

  Roy Bruins (ChristenUnie-SGP) meldt het raadsvoorstel te zullen steunen. Bruins trekt de vergelijking met de evenwichtsbalk. Weinig speelruimte, niet te langzaam en niet te snel gaan. ,,We kunnen akkoord gaan mits er betere waarborgen komen rondom de evenementen en het verkeer."

 • 15 jul. 2020, 21:10

  CDA-fractievoorzitter Rik van Hardeveld noemt de suggestie Soestdijk terug te geven aan het rijk belachelijk. ,,De woningbouw in het bos is nodig. Er gaan allerlei getallen rond. Dat er miljoenen te veel zouden worden verdiend. Dat is volgens mij niet het geval, zeker niet als je alle relevante aspecten meeneemt. Zo moet niet alleen het paleis gerenoveerd worden, maar alle rijksmonumenten." Van Hardeveld haalt uit naar collega Kees Koudstaal die van fervent republikein ineens een monarchist zou zijn geworden. Hij wenst de MeyerBergman een goede samenwerking toe met de gemeenten Baarn, Soest en de provincie Utrecht.

 • 15 jul. 2020, 21:10

  VoorBaarn-fractievoorzitter Tino Schouten: MeyerBergman investeert niet alleen in de renovatie, ze moeten straks ook de jaarlijkse exploitatie voor hun rekening nemen. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Op dit moment is het paleis gewoon een oud gebouw. Laat het paleis voor het volk open blijven en niet alleen voor de happy few.

 • 15 jul. 2020, 20:55

  VVD-fractievoorzitter Suzanne Oortman Gerlings voert het woord. Ze dient een motie in, namens alle partijen behalve de BOP, over de afwikkeling van het verkeer rond paleis Soestdijk. In de tweede motie wordt de eigenaar van Soestdijk opgeroepen bij voorkeur met lokale ondernemers samen te werken. Er rust volgens Oortman Gerlings een grote verantwoording op de schouders van Baarn en de gemeenteraad. Het is een eer om hier over te mogen beslissen. De kap van bomen is acceptabel gezien het kleine oppervlakte versus het enorme natuurterrein. VVD is tegen de overloopparkeerplaatsen. Punt van zorg is de Amsterdamsestraatweg maar die niet alleen. Alle provinciale wegen moeten onder de loep worden genomen. Dus bijvoorbeeld ook de Biltseweg en de Hilversumsestraatweg.


  Christine Schut

 • 15 jul. 2020, 20:45

  Heidi van Otten (GroenLinks) meldt nog niet te weten of haar partij (2 zetels) voor of tegen het plan gaat stemmen. De natuur is een belangrijk punt. Is van 'harde nee' naar 'nee tenzij' gegaan. Wil harde garanties voor de natuur. Van Otten memoreert dat het rijk het paleis verkocht heeft en het Rijksvastgoedbedrijf zijn handen er vanaf heeft getrokken. GL kan op dit moment niet instemmen met het plan. Er wordt te veel gebouwd naast het marechausseeterrein in het bos. Saillant detail is dat die woningbouw mogelijk is gemaakt door interventie van GroenLinks gedeputeerde Huib van Essen van de provincie Utrecht. Van Otten komt met twee moties. Er moet meer onderzoek komen naar alternatief vervoer. In ieder geval een betere verbinding tussen de stations in de omgeving. Ook het openbaar vervoer en de fiets moet meer worden gestimuleerd. Ook roept ze op om de klankbordgroepen ook in de toekomst bij het plan te blijven betrekken.

 • 15 jul. 2020, 20:40

  Tenslotte komt de PvdA met een motie om betere afspraken te maken tussen de gemeente en de MeyerBergman Erfgoed Groep over het gebruik van de voortuin voor evenementen. Ook wordt de retail (winkels en infobalie) op het Paradeterrein teruggebracht van 1750 naar 750 vierkante meter.

 • 15 jul. 2020, 20:34

  Mark Eijbaard (PvdA) komt met tweede amendement, samen met GroenLinks, VVD, ChristenUnie-SGP en D66 om de raad bij te laten staan door een extern adviseur om de plannen beter te kunnen controleren.

 • 15 jul. 2020, 20:32

  Mark Eijbaard (PvdA) komt met amendement, samen met GroenLinks en VVD over gebruik weiland langs Praamgracht als overloop voor parkeerplaats. Het overloopparkeerterrein in een weiland op het terrein van het paleis moet verboden worden. De noodparkeerplaats zou volgens het originele voorontwerp bestemmingsplan maximaal 12 keer per jaar gebruikt worden.

 • 15 jul. 2020, 20:30

  BOP-fractievoorzitter Kees Koudstaal is niet te spreken over het feit dat in De Telegraaf Maya Meijer Bergmans zijn integriteit in twijfel trekt. Hij memoreert de ophef rond de mailwisseling met prinses Irene. Koudstaal is tegen, maar denkt dat de rest van de raad voor gaat stemmen. Hij zal met zijn bezwaren terugkomen tijdens de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan eind dit jaar. Hij blijft strijden voor geen woningbouw in het paleisbos. De huidige opstallen op het marechausseeterrein moeten gesloopt worden, het terrein moet terug naar de natuur. BOP (2 zetels) zal tegen het raadsvoorstel stemmen.

 • 15 jul. 2020, 20:20

  Via deze link kunt u laten weten of u voor of tegen de plannen voor Soestdijk bent. Tot nu toe hebben ruim 1400 mensen gestemd. De tussenstand: Een kleine meerderheid is tegen de plannen en een kleine minderheid is voor de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep.

 • 15 jul. 2020, 20:10

  Soestdijk is het belangrijkste onderdeel van de vergadering, maar de raad praat eerst over parkeerproblemen in de Hoofdstraat en de benoeming van een nieuwe griffier voor de gemeenteraad.

 • 15 jul. 2020, 20:00

  Raadsvergadering is begonnen. Burgemeester Mark Röell heet iedereen welkom. Hij vraagt iedereen om anderhalve meter afstand te respecteren, ook tijdens eventuele schorsingen. Voordat Soestdijk wordt behandeld, is er eerst een mondeling vragenuurtje.

 • 15 jul. 2020, 19:50

  De vergadering staat op het punt van beginnen. Nog een foto uit het Nationaal Archief. De Oranje familie bijeen in de bibliotheek-woonkamer in het speciale appartement dat voor koningin Juliana en prins Bernhard werd gebouwd in de Baarnse vleugel van Paleis Soestdijk.


  Nationaal Archief

 • 15 jul. 2020, 19:40

  De meeste hoofdrolspelers van vanavond zijn gearriveerd.

 • 15 jul. 2020, 19:20

  De VVD fractie is al gearriveerd. Het nuttige wordt met het aangename verenigd. De laatste zaken worden besproken op het terras van Groot Kievitsdal.

 • 15 jul. 2020, 19:00

  Wilt u zich voorbereiden op de avond, lees dan de special van de Baarnsche Courant. Daarin acht pagina’s over het dossier Soestdijk. Wie de ontwikkelingen niet op de voet heeft gevolgd kan beginnen met het verhaal Paleis Soestdijk wie, wat waarom, waar en hoe. Klik HIER

 • 15 jul. 2020, 18:50

  In afwachting van de vergadering. Nog een foto uit het Nationaal Archief. Een herinnering die vele zullen hebben aan Paleis Soestdijk. Het defilé op Koninginnedag 30 april. Foto’s die de herinnering levend houden want het is al 40 jaar geleden het laatste defilé werd gehouden.


  De Koninklijke Familie op het bordes van Paleis Soestdijk in 1963.  - Nationaal Archief

 • 15 jul. 2020, 18:30

  Vanwege de coronamaatregelen kan er niet worden vergaderd in de historische raadszaal van de gemeente Baarn. Er is uitgeweken naar restaurant Groot Kievitsdal. Alleen de gemeenteraad en schrijvende journalisten kunnen de vergadering live bijwonen. Via RTV Baarn en Baarn.nl is vanaf 20.00 uur een livestream te zien.


  De tijdelijke raadszaal in Groot Kievitsdal. - Baarnsche Courant

 • 15 jul. 2020, 18:00

  Prinses Irene en prinses Margriet gefotografeerd in 1962 bij Paleis Soestdijk. Beide prinsessen zorgden voor ophef door zich in de discussie over de toekomst van het paleis te mengen. Dat leidde tot landelijke aandacht. Vanavond beslist de gemeenteraad van Baarn over de toekomst van het paleis. Via dit live-blog houden we u op de hoogte.


  Prinses Irene en prinses Margriet in 1962. - Nationaal Archief 

 • 15 jul. 2020, 00:00

  Stand van zaken met betrekking tot het stemmen: 1209 stemmen zijn uitgebracht. 44,91% (543 stemmen) op ja, 55,09% (666 stemmen) op nee. U kunt nog stemmen tot donderdag middernacht via deze link.


  De percentages lagen woensdagochtend dicht bij elkaar. - Baarnsche Courant

 • 15 jul. 2020, 00:00

  Stand van zaken met betrekking tot het stemmen: 516 stemmen zijn uitgebracht. 57,56% (297 stemmen) voor ja, 42,44% (219 stemmen) op nee.

Prinses Irene en prinses Margriet in 1962.
Afbeelding
Het gezin van koningin Juliana en prins Bernhard.
Christine Schut
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie