Wethouder Mark Veldhuizen met Toos Verschuur van de adviesraad en wethouder Steven de Vries.
Wethouder Mark Veldhuizen met Toos Verschuur van de adviesraad en wethouder Steven de Vries. Gemeente Baarn

Adviesraad wil betrokken en onafhankelijk zijn

3 juni 2023 om 15:34 Overig

BAARN De leden van de adviesraad voor het sociaal domein raken steeds beter op elkaar ingespeeld. Ze willen de ogen en oren zijn van het gemeentebestuur. Voorzitter Maarten Spaargaren en secretaris Conny van Gelder vertellen er graag over, want de raad zoekt nieuwe leden.

De foto wordt niet toevallig op de Brink voor het gemeentehuis genomen. De leden van de adviesraad voor het sociaal domein zijn stuk voor stuk betrokkenen Baarnaars die kritisch meekijken wat er in het gemeentehuis gebeurt. Gevraagd en ongevraagd adviseren ze over alles wat met jeugd, welzijn, zorg, wonen, werk en inkomen te maken heeft. Nu alweer vier jaar.

Conny van Gelder wil wel even op de Escherbank gaan zitten pal voor het gemeentehuis. Ze heeft niet meegedaan aan het mozaïektegeltjes plakken waardoor het een gemeenschappelijke bank werd. ,,Ik had liever gehad dat de openbare toiletten iets verderop op de Brink opnieuw betegeld waren. Daar had ik best even willen helpen.”

Het openbaar toiletbeleid is een speerpunt voor de adviesraad. In een ongevraagd advies wordt gewezen op de vele Baarnaars die niet te lang zonder een toilet kunnen. Het is een groeiend probleem terwijl het steeds moeilijker wordt om een openbaar sanitair te vinden. 

Toiletten

De gemeente omarmde het advies volledig: er zijn stickers uitgedeeld, er is een ‘hoge nood app’ en er is overleg met de winkeliers in het centrum. De wil is er, maar realisatie blijkt in de praktijk lastiger. Op de Brink staan al tientallen jaren twee toiletten die worden beheerd door het personeel van de bloemenkiosk. Al jaren is er de toezegging dat ze een opknapbeurt krijgen, maar het gebeurt niet. 

De adviesraad sociaal domein blijft het kritisch volgen en zoekt zonodig de publiciteit. Dat is overigens een uitzondering. Meestal werkt de adviesraad zonder de schijnwerpers van het nieuws.

Voorzitter Maarten Spaargaren: ,,We hoeven niet zo nodig in de krant met dit en dat hebben we voor elkaar gebokst. Wanneer we in een gesprek met ambtenaren suggesties doen en die vervolgens terugvinden in de raadsstukken hebben we ons doel bereikt. Dan zijn we tevreden.” 

Opgericht

De adviesraad is met enige ophef opgericht omdat toenmalig wethouder Andre van Roshum één adviesraad wilde, en niet verschillenden belangengroepen zoals de gehandicaptenraad, allochtonenraad, de WMO-raad en de seniorenraad. Met name de seniorenraad wilde zelfstandig blijven. 

Maarten Spaargaren kijkt liever vooruit, ,,We zijn nu vier jaar aan de slag. Er is inmiddels een nieuw college, de samenwerking met de ambtenaren en de wethouders is goed. We zijn met tussen de acht en tien vrijwilligers die proberen op alle terrein van het sociaal domein mee te kijken. 

Stadium

Onder zijn voorzitterschap zijn wat veranderingen doorgevoerd. Vroeger wachtte de adviesraad op een beleidsstuk en boog zich er dan over. Nu willen ze al in een vroeger stadium meepraten. Ook gaan leden op werkbezoek en worden mensen uit de praktijk uitgenodigd om te komen spreken op de maandelijkse vergadering.

Maarten Spaargaren: ,,Het eerst gedeelte is openbaar, dus voor iedereen toegankelijk. Deze maand hadden we de jongerenwerkers van PIT. Die hebben een schat aan ervaring en weten ook hoe het in de praktijk werkt. Dat was weer ontzettend interessant.”

Na vier jaar zijn er wat vacatures in de raad. De man-vrouwverhouding klopt al aardig. De gemiddelde leeftijd is aan de hoge kant. Maar, er wordt vooral gezocht naar mensen die echt weten wat er gebeurt in de Baarnse samenleving. 

Armoedebestrijding

Conny van Gelder: ,,Bijvoorbeeld mensen die hier met armoedebestrijding bezig zijn en vluchtelingenwerk.” Spaargaren: ,,En niet te vergeten de vrijwilligers die Oekraïense vluchtelingen helpen, die nu al meer dan een jaar in het dorp verblijven.”

Het tijdsbeslag is minimaal een vergadering in de maand, en meestal nog een of twee dagdelen voor een werkbezoek of om iets uit te zoeken. Op de tweede woensdag van de maand wordt vergaderd in het gemeentehuis aan de Laanstraat. Het is vrijwilligerswerk, met een onkostenvergoeding. Alleen de ambtelijk secretaris die de raad begeleidt, wordt betaald. 

Voor Conny van Gelder en Maarten Spaargaren is dat geen enkel probleem. Ze leven met veel plezier in Baarn. Hebben veel ervaring en willen graag werken aan een nog mooier Baarn. 

Eén loket

Het gemeentehuis wordt voor de adviesraad de komende maanden een belangrijke onderzoeksplek. Spaargaren: ,,De plannen voor één loket op het gemeentehuis waar je voor alles terecht kunt, zijn bijna gereed. Op papier zal dat er goed uitzien. Wij kijken natuurlijk graag mee of dat in de praktijk ook zo is.”

Website adviesraad
De adviesraad heeft sinds kort een website. Op www.adviesraadbaarn.nl staat veel informatie. De adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders van Baarn advies over het beleid en de uitvoering van het sociaal domein, waaronder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De leden van de adviesraad signaleren ontwikkelingen en knelpunten in de samenleving, geven gevraagd advies aan het college over beleidsstukken, ongevraagd advies over zaken die ze opvallen of stellen vragen aan de wethouder.Voordat een beleidsstuk in het college wordt besproken, gaat het voorstel naar de adviesraad. Die kijkt of het voorstel recht doet aan mensen en organisaties en of er bijvoorbeeld geen groepen worden vergeten. De adviesraad probeert ook een klankbord te zijn voor inwoners die hulp nodig hebben om zelfstandig te functioneren in het dagelijkse leven of die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van een uitkering of inkomensvoorziening van de gemeente.

Maarten Spaargaren en Conny van Gelder van de adviesraad sociaal domein.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie