Afbeelding

Jubilerend Eembridge Baarn fuseert met BBC

Overig

Zaterdag 23 juli vieren de leden van BC Eembridge het 40 jarig bestaan van de vereniging. Met onder andere een feestelijke bridgedrive, het jubileum wordt ’s avonds afgesloten met een feestelijk diner aan boord van de Amer, varend over de Eem.

BAARN Recentelijk hebben de besturen van de BBC en BC Eembridge besloten om vanaf 1 september samen verder te gaan. Na afstemming in de ledenvergaderingen is het de bedoeling dat de nieuwe vereniging gaat spelen op de dinsdagmiddag en de woensdagavond. De voorgestelde naam voor de nieuwe vereniging is Baarnse Bridgevereniging Eembridge.

In de gemeente Baarn bridgen ruim 150 mensen bij een van de drie verenigingen die Baarn rijk is (BC Eembridge, de Baarnse Bridge Club (BBC) en de spelers op de dondermiddag op de IJsbaan). De afgelopen tijd is in gezamenlijk overleg besproken hoe idealiter de toekomst van het bridgen in competitieverband er uit gaat zien. Samengaan van de BBC en Eembridge is volgens de leden waarborg voor de toekomst.

Met ruim 100 leden verdeeld over twee speelmomenten is gewaarborgd dat er op een prettige, gezellige en ook competitieve wijze kan worden gebridged in Baarn.

Bridge is een kaartspel dat wereldwijd wordt gespeeld, zowel competitief in clubverband als recreatief thuis. Nederland heeft altijd mondiaal sterke spelers gehad en is ook wereldkampioen geweest. De NBB (Nederlandse Bridge Bond) is met ruim 300.000 leden een van de grotere sportorganisaties in Nederland.

Wie meer informatie wil, kan contact opnemen via: secr.eembridge@gmail.com.

advertentie
advertentie