De mogelijkheden variëren van het zelf doen tot het in de markt wegzetten. Verlichtingsmasten worden verduurzaamd en geschikt gemaakt voor de uitrol van het 5G netwerk. De kosten worden geschat op circa 240.000 euro en in de begroting 2021 meegenomen. Omdat het zeer specialistisch werk betreft, heeft de gemeente een externe deskundige ingehuurd. De specialist brengt medio 2021 aan burgemeester & wethouders advies uit over de nieuwe contractvorm.

Het college komt met een voorstel aan de raad. In dat voorstel aandacht voor verduurzaming van de lichtmasten, de uitrol van het 5G netwerk en de mogelijkheden van de 'Slimme stad'.

Een slimme stad (smart city) is volgens Wikipedia een stad waarbij informatietechnologie en het internet der dingen gebruikt worden om de stad te beheren en te besturen. Hierbij gaat het zowel om de administratie als om de voorzieningen zoals bibliotheken, ziekenhuizen, het transportsysteem en de nutsvoorzieningen. Doel van een slimme stad is de levenskwaliteit te verhogen door de stad efficiënter te organiseren en de afstand tussen de inwoners en het bestuur te verkleinen. Alle onderdelen van de stad zijn verbonden via een netwerk van sensoren, internet en hoogstaande technologische apparaten met als motor het internet der dingen. Dit maakt niet alleen een beter bestuur mogelijk, maar laat het bestuur ook toe om de inwoners in de gaten te houden, wat meteen de keerzijde is van de smart city.

Over de aanpak van verduurzaming van de openbare verlichting heeft de PvdA vragen gesteld aan wethouders Jannelies Vissers,. In het voorjaar zou zij met een plan van aanpak komen, maar dat heeft maanden langer geduurd. Nu informeert zijn de raad via een informatiebrief.

Vertrekpunt is dat het verouderde lichtmastenbestand wordt vervangen. Vooruitlopend op het plan van aanpak is op diverse locaties overgegaan op LED verlichting. Het gaat om 200 armaturen aan de noordkant van Baarn en op bedrijvenpark De Drie Eiken. De verlichting is eigendom van Citytec, waarmee Baarn een uit 2008 daterend contract heeft lopen dat stilzwijgend met een jaar wordt verlengd. De huidige overeenkomst voldoet niet aande wet- en regelgeving voor aanbestedingen. Een nieuwe aanbestedingsprocedure wordt opgestart. Op verzoek van de gemeente worden meer scenario's i het plan van aanpak opgenomen. Het idee is de straatverlichting gefaseerd te vervangen en te verduurzamen. Het contract zou tot en met 2024 lopen. Niet doen, stelt het College, omdat volgens de aanbestedingswet en regelgeving Baarn zich niet voor meerdere jaren aan Citytec mag verbinden. 14 juli heeft Baarn het contract met Citytec opgezegd. Aan het plan van aanpak wordt gewerkt.

door Martin Hoogendoorn