De mogelijkheden variëren van het zelf doen tot het in de markt wegzetten. Verlichtingsmasten worden verduurzaamd en geschikt gemaakt voor de uitrol van het 5G netwerk. De kosten worden geschat op circa 240.000 euro en in de begroting 2021 meegenomen. Omdat het zeer specialistisch werk betreft, heeft de gemeente een externe deskundige ingehuurd. De specialist brengt medio 2021 aan burgemeester ...