Uit een recent rapport van de Onderwijsinspectie blijkt dat van de jongens in het derde leerjaar van het middelbaar onderwijs gemiddeld 15 procent naar een lager onderwijsniveau stroomt, tegenover 9 procent van de meisjes. En doorstromen naar een hoger niveau doen jongens juist minder vaak, 11 procent van de jongens tegenover 17 procent van de meisjes.