Zij ondervinden parkeer- en geluidsoverlast, vrezen voor de veiligheid van hun kinderen en verzoeken dringend het besluit niet uit te voeren. Een en ander blijkt uit het ingediende bezwaarschrift, dat de bewoners mondeling bij zowel het college als de raad willen toelichten.