Vorige week donderdag was er een presentatie van het plan voor de buurt in de Herberg van Paulus. Niet iedereen bleek daarvan overigens op de hoogte. Er kwamen zestien omwonenden op af en er keken nog wat buurtgenoten online mee. Sabine Kramer van Schipper Bosch verzamelde nadien de reacties, die zij doorstuurde naar het college van burgemeester en wethouders. ,,De meeste mensen zien een verbet...