Frans ter Maten, loco-dijkgraaf, droeg de voorzittershamer over aan Marijn Ornstein met de woorden: ,,Ons waterschap is met de BOVI 2050 een reis begonnen met als bestemming een klimaatrobuust en klimaatbestendig Nederland in 2050. Op die weg daar naar toe werken we samen met onze inwoners aan klimaatadaptatie en -mitigatie. Beweging met als motto: ‘bestemming volgt klimaat’.”