Voorlopig ontwerp van project en een nieuwe kostenraming naar de gemeenteraad gestuurd