De gemeente Baarn wil de burgers meer betrekken bij het beleid. Niet alleen door ze te informeren, maar ook door ze al bij de eerste planvorming vragen mee te denken. Twee weten er meer dan één en meedenken betekent ook dat iemand zich verdiept in de materie.