Wanneer de Meyer Bergman Erfgoedgroep extra wil bouwen op het landgoed kan dat alleen wanneer deze wordt beperkt en tijdig wordt gecompenseerd. Er is beoordeeld welk effect het bestemmingsplan heeft op de aantasting van het Natuurnetwerk Nederland. De compensatie moet worden gevonden in een samenhangend gebied en leiden tot een duidelijk aantoonbare meerwaarde.