De wijkverpleegkundigen zijn binnenkort af van hun minutenregistratie.
De wijkverpleegkundigen zijn binnenkort af van hun minutenregistratie. Sabine Keijzer

Minutenregistratie wijkverpleging afgeschaft

Zorg

BAARN Om de regeldruk en registratielast in de wijkverpleging merkbaar te verminderen, is in 2018 het actieplan ‘(Ont)Regel de zorg’ opgesteld. Dit plan omvat actiepunten waarbij de regeldruk en registratielast in de zorg op een andere manier georganiseerd worden, waaronder het schrappen van de minutenregistratie. Dit afschaffen van de minutenregistratie in de wijkverpleging heeft al jarenlang veel politieke en maatschappelijke aandacht. Zoals ActiZ (branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties) omschrijft: ,,De minutenregistratie staat symbool voor alle doorgeslagen regeldruk in de zorg en tegelijkertijd voor de weerbarstigheid om regeldruk te verminderen.” De wijkteams van Amaris Zorggroep uit de regio Gooi & Vechtstreek en Eemland zijn vanaf eind januari volledig ‘vrij’ van de minutenregistratie.

De minutenregistratie is binnen de wijkverpleging van Amaris inmiddels bij 17 van de 18 wijkteams volledig afgeschaft, omdat dit als een grote regeldruk werd ervaren. Hiermee wordt de eigen deskundigheid en professionele autonomie versterkt. Het afschaffen van de registratie is op een zeer doordachte wijze doorgevoerd. Middels het project ‘Van registreren naar regisseren’ is op een gefaseerde wijze pilots in drie verschillende wijkteams uitgezet. Elk met een eigen planning én zonder minutenregistratie. Marieke Hup, wijkverpleegkundige bij Amaris, verduidelijkt: ‘De routes die collega’s liepen waren wel duidelijk. Het ging ons vooral om de indirecte tijd, die niet vastligt in een route. Dat wilden we onderzoeken.’ Na een maand ‘schaduwdraaien’ werd gekeken en vergeleken wat de best werkende pilot was, deze fungeerde als uitrol en onderlegger voor de andere wijkteams. Amaris koos ervoor om te werken met een team wijkverpleegkundigen die op basis van verschillende doelgroepen de cliënten van tevoren indiceert.

De methode van Amaris is vrij uniek. Er wordt zonder ‘tenzij’ gewerkt (uit zorgplan = planning = realisatie, tenzij). Doordat er geen correcties achteraf worden doorgevoerd, komen de medewerkers echt los van de tijdsregistraties. De focus ligt geheel op het tijdig bijstellen van het zorgplan. De wijkverpleegkundige stelt een indicatie op basis van het zorgplan. In het zorgplan staat de zowel de cliëntgebonden zorg (zorg bij de cliënt thuis) als de cliëntgebonden afstemming (overleg met huisarts etc.) beschreven. De realisatie en declaratie van de zorg bij de cliënt thuis is planbaar op dagbasis. De realisatie van cliëntgebonden afstemming is echter niet exact te plannen en te leveren. Amaris heeft hiervoor een hulpmiddel voor de wijkverpleegkundigen ontwikkeld om een declaratiestandaard per doelgroep vooraf in te schatten. Daardoor hoeft dit niet meer achteraf te worden vastgelegd.

Om de minutenregistratie volledig af te schaffen, is het noodzakelijk om de verloning van medewerkers los te koppelen van de registratie. Oftewel de gewerkte tijd loskoppelen van de geplande tijd in zorgplannen en planning. Deze stap is noodzakelijk om de minutenregistratie succesvol af te schaffen. 

Amaris is een van de hoofdsprekers van het webinar ‘Van registreren naar regisseren’. Dit webinar wordt door ActiZ georganiseerd. Deze zal op dinsdag 25 januari tussen 11.00 uur en 12.00 uur na aanmelding (tot een dag van te voren) via de website van ActiZ te volgen zijn. 

advertentie