Afbeelding
Baarnsche Courant

Perpectiefnota opgesteld: extra geld naar evenementen en onderzoek

4 juni 2023 om 13:15 Politiek

BAARN De perspectiefnota van de gemeente Baarn, de opmaat naar de begroting van dit najaar, is opgesteld. Hierin wordt een beeld geschetst voor de komende jaren. Er gaat komend jaar 50.000 euro extra naar evenementen. Wethouder Hugo Prakke: ,,Ook wordt er geld gereserveerd voor onderzoeken naar jongeren en drugs en het opstellen van een lokale inclusieagenda. Openbare verlichting is ook een belangrijk thema.”

Maranke Pater

Er is een lastenstijging van 13,8 procent, iets wat de wethouder ‘fors’ noemt voor Baarnse begrippen. Hier wordt een inflatiecorrectie op gehanteerd. De gemeentelijke lasten en heffingen stijgen mee met de ontwikkeling van de inflatie. De inflatie was het afgelopen jaar buitengewoon hoog. Veel hoger dan waar vooraf op was gerekend (11,7 procent in plaats van 1,5 procent). Om dit ‘gat’ te herstellen, is er in 2024 een hogere inflatiecorrectie nodig voor bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB) van 13,8 procent. Daarnaast wil de gemeente een extra impuls geven aan het opleidingsbeleid en de arbeidsvoorwaarden van de gemeente om medewerkers voor de gemeente binnen te krijgen en binnen te houden. Wethouder Mark Eijbaard: ,,We willen een aantal investeringen doen in ons personeel, dat is ons perspectief. Los van de financiële middelen om het te doen moet je ook de ambtelijke capaciteit hebben, zeker op het gebied van openbare ruimte.”

LOKAAL TEAM

In het sociaal domein wil de gemeente vooral het Lokaal Team versterken en daar extra mensen voor in dienst te nemen. Wethouder Steven de Vries: ,,Dit leidt tot extra kosten, maar de grote verwachting is dat we hiermee besparen op zwaardere kosten voor hulp en ondersteuning. Dit is een stuk goedkoper dan dat we mensen moeten doorverwijzen naar de duurdere GGZ. Zo proberen we op een slimmere manier te investeren om de kwaliteit voor onze inwoners te verbeteren.” 

In de perspectiefnota worden meer belangrijke ontwikkelingen benoemd, waaronder de opvang van Oekraïense vluchtelingen en andere vluchtelingen, steunmaatregelen tegen energiearmoede, de grote opgave rond (duurzaam) maatschappelijk vastgoed en huisvesting van scholen, toenemende zorgbehoefte van inwoners, de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024, laagdrempelige, toegankelijke en transparante dienstverlening, het betrekken van inwoners bij belangrijke ontwikkelingen zoals duurzaamheid en de inrichting van de Brink, inzet op duurzaamheidsmaatregelen, plannen voor een levendig centrum en ruimte voor recreatie en het vereenvoudigen of afschaffen van gemeentelijke belastingen. 

De gemeenteraad vergadert over de perspectiefnota 2024-2027 in de maand juni. Op woensdag 21 juni vanaf 20.00 uur is de debatvergadering in de raad over de perspectiefnota waarbij de raadsfracties hun algemene beschouwingen houden. De besluitvorming vindt plaats op woensdag 5 juli.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie