Het college van B&W.
Het college van B&W. Caspar Huurdeman

Gemeente financieel gezond

2 juni 2023 om 18:19 Overig

BAARN De gemeente Baarn is financieel gezond: in het afgelopen jaar hield de gemeente 3,2 miljoen over. Dat blijkt uit de jaarrrekening die is gepresenteerd door het college van burgemeester en wethouders.  

Hugo Prakke, wethouder van Financiën, geeft aan dat het geld goed te gebruiken is voor de algemene reserves: ,,Het is mooi dat we nu een positief financieel resultaat hebben. Dat kunnen we goed gebruiken voor de jaren 2026 en 2027, waarin de verwachting is dat het financieel minder gaat.” De jaarrekening wordt namens het college aan de raad aangeboden. De meevallers zijn veroorzaakt door een aantal factoren. Zo zijn verschillende projecten door het coronavirus niet uitgevoerd of uitgesteld. Er is minder geld uitgegeven aan leerlingenvervoer, hier is ruim een ton bespaard. ,,In verkeer en vervoer zijn minder projecten uitgevoerd dan we hadden gewild, waardoor we een overschot hebben van drie ton.” In december 2022 kreeg de gemeente Baarn extra geld van het Rijk voor de energietoeslag en de opvang van Oekraïners. Een gedeelte daarvan is nog niet uitgegeven. Er zijn ook een aantal tegenvallers geweest. Zo kostte jeugdzorg acht ton meer dan was begroot. Prakke: ,,De uitgaven aan de jeugdzorg nemen sterk toe. Toevallig is er gisteren een nieuw contract getekend voor specialistische jeugdzorg in de regio. Dit betreft langere en zwaardere trajecten waarbinnen de jeugd 24 uur zorg nodig heeft. We wilden ook een beweging maken naar het aanbieden van jeugdzorg dichter bij huis, maar die beweging is nog niet doorgezet.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie