Gemeente keert energietoeslag uit.
Gemeente keert energietoeslag uit. Celia de Vree

Energietoeslag is verlengd

Overig

BAARN De energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen wordt verlengd. Uitkeringsgerechtigden die al eerder 800 euro extra hebben ontvangen, krijgen nu nog eens 500 euro. Niet-uitkeringsgerechtigden kunnen de energietoeslag aanvragen via een formulier bij BBS. Voor inwoners die wel een hogere energielast hebben maar niet binnen de norm vallen van 130% van de voor hen geldende bijstandsnorm is het mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen. Tot nu toe hebben 880 huishoudens van de energietoeslag gebruik gemaakt. De gemeente weet niet of iedereen wordt bereikt. De ratio van het aantal aanvragen door niet-uitkeringsgerechtigden versus het aantal uitkeringsgerechtigden is in ieder geval positief vergeleken met andere gemeenten.

Voor de uitvoering en uitgifte van de energietoeslag heeft het kabinet het budget van 679 miljoen euro verhoogd naar 854 miljoen euro. Het bedrag komt via het gemeentefonds beschikbaar. Het budget is bedoeld voor zowel de te verstrekken energietoeslagen als de uitvoeringskosten.

Tot nu toe hebben 880 huishoudens van de energietoeslag gebruik gemaakt.

advertentie
advertentie