Vrijwilligers Rob de Baas (links) en Roel van Wijk hebben dit kievitsnest onlangs gevonden.
Vrijwilligers Rob de Baas (links) en Roel van Wijk hebben dit kievitsnest onlangs gevonden. Maranke Pater

Collectief Eemland zoekt vrijwilligers: ‘Natuur een handje helpen’

31 mei 2023 om 13:15 Natuur en milieu

REGIO Roel van Wijk (74) uit Baarn en voormalig Baarnaar Rob de Baas (75) zijn voor het Collectief Eemland in de maanden april tot en met juni actief in het zoeken naar nesten van weidevogels op het land van boeren in de Eempolder. Sinds dit jaar gebruiken ze daar een speciale app voor.

Maranke Pater

Vijfentwintig nesten van kieviten en één nest van een scholekster, dat is tot nu toe de score in de weilanden. Vandaag is het een zonnige dag, en op de net omgeploegde akkers zitten tientallen meeuwen geduldig te wachten, overschaduwd door twee ooievaars, die langs het veld meer overzicht schijnen te hebben op de activiteiten. Van Wijk: ,,Die ooievaars, die kosten een hoop jongen. Dat zijn echte moordenaars. Ze staan klaar om de pulletjes op te vreten van de weidevogels. Een zwerm meeuwen laat ook niks in leven.” 

Maar dan klinkt er een hoog gekrijs. Een kievit neemt een snoekduik en jaagt een aantal meeuwen weg. ,,Het is een kleine vogel, maar hij is voor de duvel niet bang”, zegt De Baas met gepaste trots. ,,Ze pakken alles aan wat te dicht in de buurt van het nest komt.” De mannen volgen de verrichtingen van de dieren al weken. De boer heeft verschillende graslanden, in sommige geldt uitgesteld maaibeheer om de vogels maximale rust te geven in het broedseizoen. Op hun beurt maken de vogels ook weer gebruik van de werkzaamheden van de boer. De Baas: ,,Van de achtergebleven vezels op geploegd maisland maken ze hun nesten en ze maken kuiltjes in het zand.” 

VERBORGEN

Gisteren kregen de vrijwilligers een bericht van boer Gerald Middelaar uit Bunschoten dat hij op het punt staat om zijn akkers in te zaaien, reden voor de mannen om op zoek te gaan naar verborgen nesten. En dat is best lastig. Veel weidevogels en voornamelijk de grutto leggen hun eieren verstopt in het hoge gras. Met paaltjes markeren ze de plek van een nest, zodat de boer eromheen kan rijden. Van Wijk: ,,Deze boer is een enorme vogelliefhebber. Als hij iets op het land moet doen, dan belt hij ons, zodat de jonge vogels in leven blijven en de nesten niet verwoest worden.”  

GPS

Dit jaar maken de vrijwilligers voor het eerst als extra optie voor het registreren van de nesten gebruik van een speciale app. De Baas: ,,We kunnen hiermee de locatie precies vaststellen in het gps-systeem. Op deze manier krijgen we ook meer inzicht waar de dieren broeden.” De meeste weidevogels maken hun nest in het weiland waar ze ooit zelf geboren zijn. Niet iedereen is digitaal vaardig en daarom is het vastleggen per app niet voor elke vrijwilliger weggelegd. 

De mannen vrezen daarom dat het aantal vrijwilligers met de jaren minder zal worden. Van Wijk: ,,We hopen dat we jongere mensen enthousiast kunnen maken om dit te doen. Zelf ben ik ooit begonnen omdat mijn vrouw mij voor een cursus op gaf. Je bent lekker buiten en je helpt de natuur een handje.” 

Jaarlijks worden dankzij de inzet van vrijwilligers in de polder Eemland ruim achthonderd nesten gered. In sommige polders is hierdoor het aantal bijzondere vogels, zoals de grutto, sterk toegenomen. Alle vrijwilligers krijgen een cursus van het collectief. Zie voor meer informatie: collectiefeemland.nl.

Het beschermen van de nesten van de weidevogels is een waardevolle taak.
Nieuw is het digitaal verwerken van de nestgegevens.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie