Meneer Bakker
Meneer Bakker Caspar Huurdeman

Koninklijke onderscheiding voor de heer Bakker

Mensen

BAARN De heer Bakker ontving vanochtend een koninklijke onderscheiding van Burgemeester Mark Röell op het gemeentehuis van Baarn. De heer Bakker is hoofd GGD Covid-19 testlocaties in Den Haag. Het lintje werd uitgereikt door zijn partner Nicolaas Filon.

De heer Bakker was als adviseur vanaf 1997 nauw betrokken bij de werkgroep Stichting Belangenbehartiging Indische Na-Oorlogse Generatie (INOG) die onderdeel was van de Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en de Bersiap (KJBB). Omdat de KJBB zich meer wilde richten op de oudere generatie, werd in 2006 op initiatief van de heer Bakker de zelfstandige vereniging LV-INOG (Landelijke Vereniging Indische Na-Oorlogse Generatie) opgericht, welke tot doel had het versterken van de onderlinge band. De heer Bakker verzorgde tijdens georganiseerde inloopdagen regelmatig workshops en lezingen over de problematiek. Begin 2016 werd de LV-INOG helaas opgeheven, vanwege een gebrek aan nieuwe bestuursleden.

HUISARTS Vanuit zijn vak als huisarts was de heer Bakker verbonden geweest aan Hospice Kajan en gaf voorlichting aan het team over stervensbegeleiding vanuit het antroposofisch perspectief. Voor zorginstelling Amerpoort levert hij een belangrijke bijdrage aan de deelraad Verwanten, vanwege zijn medische kennis. Hij behartigt daarbij de belangen van cliënten. Daarnaast adviseert hij het bestuur en management bij beleidsontwikkelingen en over voorkoming van besmetting tijdens de corona uitbraak.

TESTSTRAAT Ook heeft de heer Bakker op zijn 70ste een coördinerende rol op zich genomen bij de COVID-19 teststraat van de GGD Haaglanden. Verder is Bakker al 40 jaar mantelzorger en bewindvoerder voor zijn verstandelijk en lichamelijk beperkte broer Hans. De heer Bakker wordt bevorderd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

advertentie
advertentie