Kunst kan een bijdrage leveren aan een levendig centrum.
Kunst kan een bijdrage leveren aan een levendig centrum.

Kunst voor een levendig centrum

28 juni 2021 om 16:08 Kunst

BAARN Sinds begin deze maand zijn twee verkenners - Inge Prins van Wijngaarde, beeldend kunstenaar werkzaam in Atelier depARTure; en Willemijn van Helbergen van CultureClick - aan de slag in opdracht van de gemeente en de Gouden Driehoek van het Centrum. Doel is te onderzoeken op welke manier en hoe kunst kan bijdragen aan een levendig centrum, en of kunstenaars die hier aan mee willen werken zich kunnen verenigen. 

Kunstenaars, pandeigenaren, ondernemers, Cultuurplatform Baarn en de gemeente willen zich gezamenlijk inzetten voor meer kunst en cultuur in het centrum. Ook in de eerder opgestelde Visieschets Op weg naar een levendig centrum komt de gemeenschappelijke wens naar voren om het dorpscentrum te verlevendigen en leegstand tegen te gaan. Kunst en cultuur wordt genoemd als één van de functies die hier aan kunnen bijdragen.

Enkele maanden geleden betrok een aantal kunstenaars gezamenlijk een winkelpand aan de Laanstraat om er te werken en te exposeren: nu Atelier DepARTure. De gemeente werd benaderd met het idee om gezamenlijk met pandeigenaren te verkennen of ook andere leegstaande panden in het centrum (tijdelijk) gebruikt kunnen worden met de functie kunst & cultuur. De gemeente heeft dit vervolgens opgepakt. Samen met de centrumondernemers en vastgoedeigenaren onderzoekt zij nu de haalbaarheid van dit plan.

De verkenners gaan in vier maanden onderzoeken wat er nodig is om het plan te doen slagen en of het mogelijk is voor de betrokken kunstenaars om zich te verenigen. Naast beeldend kunstenaars, worden ook muzikanten, podiumkunstenaars, literatoren, ontwerpers en anderen betrokken bij de vereniging. Bij het onderzoek wordt uiteraard ook gekeken naar de bestaande initiatieven en activiteiten op dit vlak.

Geïnteresseerde kunstenaars of culturele organisaties kunnen contact opnemen met Inge Prins van Wijngaarde via contact@ingeprinsvanwijngaarden.com of met Willemijn van Helbergen via vanhelbergen@cultureclick.nl.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie