Afbeelding
BDUmedia

Gemeente Baarn zoekt stembureauleden

Gemeenteraadsverkiezingen

BAARN Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Om de stembureaus te kunnen bemensen is de gemeente Baarn nog op zoek naar enthousiaste stembureauleden. In totaal worden nog zo’n 55 mensen gezocht.

Ook dit jaar zijn er extra stembureauleden nodig. Dit omdat er vanwege het coronavirus meerdere dagen gestemd kan worden. Ook is er vanwege het virus een grotere reservepoule nodig.

VOORWAARDEN Er is een aantal voorwaarden om zitting te mogen nemen in het stembureau. Zo moeten de leden 18 jaar of ouder zijn, de Nederlandse taal goed beheersen, zelf stemrecht hebben en snel en nauwkeurig kunnen werken. In Baarn bestaat daarnaast de regel dat inwoners die op de kandidatenlijst staan voor de verkiezing, zelf geen stembureaulid mogen zijn binnen de gemeente.

TAKEN Een stembureaulid voert onder meer de volgende taken uit: het controleren van de identiteit van de kiezer, stempassen in ontvangst nemen en controleren, stembiljetten uitdelen, en stemmen tellen. Om deze en verdere taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, volgen de stembureauleden vooraf een online cursus. Hierin wordt uitgelegd hoe het verkiezingsproces werkt, welke taken er zijn en wat er van de stembureauleden verwacht wordt.

VERGOEDING Om de lange dag te verdelen, werken de stembureauleden in twee ploegen. Ook ontvangen zij een vergoeding. De hoogte hiervan is 125 euro. Daarnaast ontvangen stembureauleden en reserveleden die de training succesvol afgerond hebben 25 euro. Iemand die de training met goed resultaat gevolgd heeft en is ingezet als stembureaulid ontvangt in totaal dus 150 euro.

Iedereen die voldoet aan de voorwaarden kan een mail met naam, e-mailadres, telefoonnummer en beschikbaarheid sturen naar verkiezingen@baarn.nl. Meer informatie is te vinden op de gemeentewebsite

advertentie