Hugo Das (l) leidde begin dit jaar nog een bijeenkomst van de Raad van Kerken in coronatijd. Met Jan Baerends en Atty Nienhuis.
Hugo Das (l) leidde begin dit jaar nog een bijeenkomst van de Raad van Kerken in coronatijd. Met Jan Baerends en Atty Nienhuis. Hugo Das

Halve eeuw Raad van Kerken: ‘Oecumene is niet meer het hoofddoel’

29 september 2022 om 09:26 Achtergrond

BAARN ,,Het is prachtig dat we in Baarn in staat zijn met tien kerken samen om de tafel te zitten. Hoe oecumenisch wil je het hebben.” Hugo Das is voorzitter van de jubilerende Raad van Kerken Baarn. Nog wel, want hij is al afgetreden, maar een opvolger is nog niet gevonden.

De Baarse afdeling van de Raad van Kerken bestaat vijftig jaar. Dat wil de organisatie niet helemaal stilletjes voorbij laten gaan. ,,Vijftig jaar is een mooie tijd om een beetje te vieren. Alle mensen die ooit bij de Raad van Kerken betrokken waren hebben we geprobeerd te traceren en uitgenodigd voor een paneldiscussie en gezellig samenzijn komende vrijdag in Theater de Speeldoos.” Meer vieringsactiviteiten zijn er niet vanwege de belasting van de vrijwilligers. 

De landelijke Raad van Kerken is in 1968 opgericht om de oecumene, meer eenheid, tussen de verschillende religieuze stromingen in ons land te bevorderen. Dat streven is inmiddels naar de achtergrond gedrongen. ,,Ieder lid vindt zijn of haar voedingsbodem in de eigen gemeenschap, we kunnen daarbij wel kijken waar we elkaar kunnen vinden. Dat lukt. In Baarn kunnen we open gesprekken met elkaar voeren. De Raad van Kerken komt oorspronkelijk uit de protestants christelijke hoek, tegenwoordig is de organisatie meer levensbeschouwelijk.”

Er zijn in Baarn grote verschillen tussen de gemeenschappen. Tussen rooms katholiek en orthodox protestant zit nogal wat. ,,Ik moet zeggen dat ik de afgelopen tien jaar alle facetten van die verschillende geloofsovertuigingen heb weten te waarderen”, aldus de voorzitter, die zelf lid is van het Apostolisch Genootschap. ,,We moeten er ook rekening mee houden dat sommige gemeenschappen onderdeel uitmaken van wereldkerken. Maar ik heb wel geleerd dat je in elke gemeenschap van vrijzinnig tot orthodox tegenkomt. Het mooie is dat we elkaar respecteren, daarom is oecumene geen doel meer. Maar een rol spelen in de eigen plaatselijke samenleving des te meer. Hoe we moeten omgaan met vraagstukken uit die samenleving. Want de kerken hebben een mening die voor veel mensen nog meetelt en tien kerken samen hebben best een grote achterban.”

Volgens Hugo Das zijn de Baarnse kerkgemeenschappen allemaal nog heel levend, maar niet zo groot. ,,Corona heeft de kerken daarbij parten gespeeld. Er mochten geen diensten worden gehouden, waardoor veel kerkgangers een andere invulling van dat tijdstip hebben gevonden. De kerken hebben het de afgelopen jaren zwaar gehad en ik ben bang dat die coronaperiode toch haar impact blijft houden.”

Komende vrijdag is voor Hugo Das een bijzondere dag. ,,We vieren dan dat we vijftig jaar bestaan, dat we het vijftig jaar hebben volgehouden. Want we organiseren stiekem best veel activiteiten, zoals de Volkskerstzang, de dagcantorij, de dagelijkse openstelling van de Pauluskerk en de vastenmaaltijden. Dat is mooi en waardevol. Ik stop dan ook als voorzitter met pijn in mijn hart, maar het is niet meer te combineren met mijn nieuwe baan. Ik hoop echt dat zich binnenkort een opvolger meldt, want het is goud waard dat we dit kunnen doen voor Baarn.”

door Christine Schut

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie