Donderdag, 5 Maart 2015 15:28:55

Pause
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

Maandag 2 maart is de Utrechtse verkiezingscampagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart officieel van start gegaan. Met het aanzetten van een grote lichtprojectie op het provinciehuis in Utrecht is het startsein gegeven voor de opkomstbevorderende verkiezingscampagne ‘Wat stem jij? Kies jouw Utrecht!’.

Het Baarns projectteam ‘Week van het Geld’ ondersteunt de financiële bewustwording van schoolgaande jeugd zodat op latere leeftijd evenwichtig beheer van het eigen huishoudboekje een vanzelfsprekende zaak is. Vandaar dat er in Baarn dit jaar weer voor gekozen is om een geldles te verzorgen op een aantal basisscholen aan de groepen 8. Scholen konden op de deelname intekenen.

Terug van de voorjaarsvakantie moeten de leerlingen van de KWS vanmorgen blij zijn verrast. Immers door de sloop  van het tijdelijke onderkomen van peuterspeelzaal Dribbel aan de Dalweg krijgen zij de beschikking over een grotere speelruimte, ter grootte van het oude plein. Het vrijgemaakte deel wordt herstraat. De door Rijkeboer uitgevoerde werkzaamheden stonden al langer gepland. Dribbel verhuisde naar de nieuwbouw van de NBS aan de Vondellaan. “Het vertrek van de kleuters heeft geen nadelige gevolgen voor de KWS gehad. Er is juist sprake van aanwas,” zegt Bart Sonnenberg, directeur van de stichting PCBO Soest/Baarn, waaronder de KWS valt. Voor de leerlingen van de Plus klas, die in de tijdelijke units les kregen, is inpandig een ruimte beschikbaar.

Aan het palet aan soorten buitenschoolse opvang (bso) in Baarn is sinds maandag een sportvariant toegevoegd. Wethouder Peter Blokker opende Sportkidz! van Kinderopvang Baarn in stijl, voetballend. Ook voetbalvereniging Eemboys is blij met de samenwerking.

Baarn gaat het scheiden van huishoudelijk afval nog stringenter doorvoeren. Het streven is dat voor 2020 minimaal 75 procent wordt hergebruikt. De doelstelling voor 2025 is minder dan 100 kilo restafval per persoon per jaar oftewel 83 procent hergebruik. Een serviceprikkel, ondersteund met goede voorlichting en strenge handhaving,  beoogt de inwoners nog beter het afval gescheiden aan te laten leveren.


Start verkiezingscampagne 2015 met lichtprojectie op provinciehuis Utrecht

verkiezingscamp

Maandag 2 maart is de Utrechtse verkiezingscampagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart officieel van start gegaan. Met het aanzetten van een grote lichtprojectie op het provinciehuis in Utrecht is het startsein gegeven voor de opkomstbevorderende verkiezingscampagne ‘Wat stem jij? Kies jouw Utrecht!’.

 

Basisschool leerlingen krijgen weer geldles

weekvanhetgeld

Het Baarns projectteam ‘Week van het Geld’ ondersteunt de financiële bewustwording van schoolgaande jeugd zodat op latere leeftijd evenwichtig beheer van het eigen huishoudboekje een vanzelfsprekende zaak is. Vandaar dat er in Baarn dit jaar weer voor gekozen is om een geldles te verzorgen op een aantal basisscholen aan de groepen 8. Scholen konden op de deelname intekenen.

 

Tijdelijke units Dribbel-kleuters gesloopt

Dribbel gesloopt

Terug van de voorjaarsvakantie moeten de leerlingen van de KWS vanmorgen blij zijn verrast. Immers door de sloop  van het tijdelijke onderkomen van peuterspeelzaal Dribbel aan de Dalweg krijgen zij de beschikking over een grotere speelruimte, ter grootte van het oude plein. Het vrijgemaakte deel wordt herstraat. De door Rijkeboer uitgevoerde werkzaamheden stonden al langer gepland. Dribbel verhuisde naar de nieuwbouw van de NBS aan de Vondellaan. “Het vertrek van de kleuters heeft geen nadelige gevolgen voor de KWS gehad. Er is juist sprake van aanwas,” zegt Bart Sonnenberg, directeur van de stichting PCBO Soest/Baarn, waaronder de KWS valt. Voor de leerlingen van de Plus klas, die in de tijdelijke units les kregen, is inpandig een ruimte beschikbaar.

 

“Sport-bso voorziet in behoefte”

Sport bso

Aan het palet aan soorten buitenschoolse opvang (bso) in Baarn is sinds maandag een sportvariant toegevoegd. Wethouder Peter Blokker opende Sportkidz! van Kinderopvang Baarn in stijl, voetballend. Ook voetbalvereniging Eemboys is blij met de samenwerking.

 

Experimenteren met ‘Omgekeerd inzamelen’

afval

Baarn gaat het scheiden van huishoudelijk afval nog stringenter doorvoeren. Het streven is dat voor 2020 minimaal 75 procent wordt hergebruikt. De doelstelling voor 2025 is minder dan 100 kilo restafval per persoon per jaar oftewel 83 procent hergebruik. Een serviceprikkel, ondersteund met goede voorlichting en strenge handhaving,  beoogt de inwoners nog beter het afval gescheiden aan te laten leveren.