Vrijdag, 31 Oktober 2014 05:42:16

Pause
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

Na het kampioenschap in 2013 lag de lat in de najaarcompetitie voor BLTC Team 5 dit jaar weer wat hoger. In een sterke poule met topteams als Hollandsche Rading en het Amersfoortse Randenbroek had Team 5 de laatste dag nog een theoretische kans op het kampioenschap. Reden voor captain Tsjeard Boonstra om het sterkste en meest constante team op te stellen. Tsjeard: “Ik was de laatste weken niet zo in vorm dus heb er voor gekozen om mijzelf in te zetten als non playing captain. Dat doe ik wel vaker als de nood aan de man is.”

Meander Medisch Centrum streeft naar goede zorg, dicht bij de patiënt en in overeenstemming met de wensen van patiënten. De Cliëntenraad is een adviesorgaan dat de Raad van Bestuur van het ziekenhuis adviseert over onderwerpen die het belang van patiënten direct raken. Vanwege het aftreden van twee leden is de Cliëntenraad op zoek naar nieuwe leden. Reageren kan tot 15 november. Van leden van de Cliëntenraad wordt een grote betrokkenheid bij het ziekenhuis verwacht: als (ex-) cliënt, als lid van een patiëntenvereniging of als iemand die zich wil inzetten voor cliëntenbelangen.

De laatste wedstrijd van de najaarscompetitie was op papier voor de meisjes van de Geeren t/m 17 jaar de meest moeilijke. Na alle voorgaande wedstrijden in de competitie te hebben gewonnen, kon de Geeren als nummer 1 de strijd aangaan tegen Tulip uit Hilversum, die vlak achter de Geeren op de 2de plaats stond. De Baarnse meiden presteerden uitstekend. Zij werden ongeslagen kampioen. De wedstrijd werd begonnen met de 2 dubbelspelen. Als eerste dubbel gingen Lisa Jongsma en Isabelle Witteveen de baan op. Al direct werd de eerste game verloren door de Geeren en bleven Lisa en Isabelle tot 3-4 tegen een achterstand aankijken. Heel veel moeite hadden zij met hun tegenstanders. Ze moesten alles uit de kast halen om de achterstand in een 6-4 setwinst om te buigen. De tweede set ging niet veel makkelijker, maar werd door zeer goed samenspel ook weer met 6-4 winnend afgesloten.

De komende tien jaar ondergaat de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan een metamorfose. Het plan van aanpak is vastgelegd in het masterplan 2014-2023, dat gefaseerd wordt uitgevoerd. De maximale uitvoering kost 376.750 euro. Burgemeester & wethouders gaan voor de gulden middenweg, waarvan de kosten 233.245 euro bedragen. De gemeenteraad spreekt zich volgende maand uit over het plan. Op het centraal gelegen oude deel (het ‘park’) worden de hoofdpaden geaccentueerd, waardevolle bomen vrij gezet, meer loofbomen en onderbegroeiing in de vorm van heesters geplant. Het bestand aan coniferen wordt gedund. Op het nieuwe deel (de ‘hagen’) komen plantvakken tussen de graven, worden ‘kamers’ gemaakt en verspreid bomen geplant. De beplanting bij het gedeelte aan de toegangsweg (het ‘bos’) krijgt een meer open karakter. Het hekwerk verdwijnt en er komt een aparte entree schuin tegenover de hoofdentree. De buitenrand wordt een haag met heesters, die het hele jaar dicht is, waarin wel plaats is voor solitaire bomen. Door de herplant eerst op niveau te laten komen wordt tijdelijke kaalslag tot een minimum beperkt.

In de Laanstraat wordt onderhoud uitgevoerd aan de regengoten in het wegdek. Op sommige plekken liggen de roosters door wortelopdruk scheef, waardoor bezoekers het risico lopen te vallen. Elders op de promenade zijn de kunststof bakjes vergaan, weet beheerambtenaar Marcel Voorveld, met als gevolg dat het water niet goed wordt afgevoerd.


Gretig BLTC-team 5 grijpt naast de titel

Gretig BLTC - site

Na het kampioenschap in 2013 lag de lat in de najaarcompetitie voor BLTC Team 5 dit jaar weer wat hoger. In een sterke poule met topteams als Hollandsche Rading en het Amersfoortse Randenbroek had Team 5 de laatste dag nog een theoretische kans op het kampioenschap. Reden voor captain Tsjeard Boonstra om het sterkste en meest constante team op te stellen. Tsjeard: “Ik was de laatste weken niet zo in vorm dus heb er voor gekozen om mijzelf in te zetten als non playing captain. Dat doe ik wel vaker als de nood aan de man is.”

 

Cliëntenraad MC Meander zoekt nieuwe leden

Meander - site

Meander Medisch Centrum streeft naar goede zorg, dicht bij de patiënt en in overeenstemming met de wensen van patiënten. De Cliëntenraad is een adviesorgaan dat de Raad van Bestuur van het ziekenhuis adviseert over onderwerpen die het belang van patiënten direct raken. Vanwege het aftreden van twee leden is de Cliëntenraad op zoek naar nieuwe leden. Reageren kan tot 15 november. Van leden van de Cliëntenraad wordt een grote betrokkenheid bij het ziekenhuis verwacht: als (ex-) cliënt, als lid van een patiëntenvereniging of als iemand die zich wil inzetten voor cliëntenbelangen.

 

Geeren meisjes ongeslagen kampioen

ontslagen kampioen - site

De laatste wedstrijd van de najaarscompetitie was op papier voor de meisjes van de Geeren t/m 17 jaar de meest moeilijke. Na alle voorgaande wedstrijden in de competitie te hebben gewonnen, kon de Geeren als nummer 1 de strijd aangaan tegen Tulip uit Hilversum, die vlak achter de Geeren op de 2de plaats stond. De Baarnse meiden presteerden uitstekend. Zij werden ongeslagen kampioen. De wedstrijd werd begonnen met de 2 dubbelspelen. Als eerste dubbel gingen Lisa Jongsma en Isabelle Witteveen de baan op. Al direct werd de eerste game verloren door de Geeren en bleven Lisa en Isabelle tot 3-4 tegen een achterstand aankijken. Heel veel moeite hadden zij met hun tegenstanders. Ze moesten alles uit de kast halen om de achterstand in een 6-4 setwinst om te buigen. De tweede set ging niet veel makkelijker, maar werd door zeer goed samenspel ook weer met 6-4 winnend afgesloten.

 

Meer open karakter Algemene Begraafplaats

Karakter begraafplaats - site

De komende tien jaar ondergaat de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan een metamorfose. Het plan van aanpak is vastgelegd in het masterplan 2014-2023, dat gefaseerd wordt uitgevoerd. De maximale uitvoering kost 376.750 euro. Burgemeester & wethouders gaan voor de gulden middenweg, waarvan de kosten 233.245 euro bedragen. De gemeenteraad spreekt zich volgende maand uit over het plan. Op het centraal gelegen oude deel (het ‘park’) worden de hoofdpaden geaccentueerd, waardevolle bomen vrij gezet, meer loofbomen en onderbegroeiing in de vorm van heesters geplant. Het bestand aan coniferen wordt gedund. Op het nieuwe deel (de ‘hagen’) komen plantvakken tussen de graven, worden ‘kamers’ gemaakt en verspreid bomen geplant. De beplanting bij het gedeelte aan de toegangsweg (het ‘bos’) krijgt een meer open karakter. Het hekwerk verdwijnt en er komt een aparte entree schuin tegenover de hoofdentree. De buitenrand wordt een haag met heesters, die het hele jaar dicht is, waarin wel plaats is voor solitaire bomen. Door de herplant eerst op niveau te laten komen wordt tijdelijke kaalslag tot een minimum beperkt.

 

Onderhoudsbeurt roosters Laanstraat

Gootjes onderhoud - site

In de Laanstraat wordt onderhoud uitgevoerd aan de regengoten in het wegdek. Op sommige plekken liggen de roosters door wortelopdruk scheef, waardoor bezoekers het risico lopen te vallen. Elders op de promenade zijn de kunststof bakjes vergaan, weet beheerambtenaar Marcel Voorveld, met als gevolg dat het water niet goed wordt afgevoerd.