In de ruim zes jaar dat Gebiedscoöperatie O-gen actief is geweest, zijn zo'n 350 projecten gerealiseerd die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het landelijk gebied.
In de ruim zes jaar dat Gebiedscoöperatie O-gen actief is geweest, zijn zo'n 350 projecten gerealiseerd die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het landelijk gebied. Archief BDUmedia

'De samenwerking is veranderd'

Gebiedscoöperatie O-gen stopt haar activiteiten

In de ruim zes jaar dat Gebiedscoöperatie O-gen actief is geweest, zijn zo'n 350 projecten gerealiseerd die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het landelijk gebied. Het is opmerkelijk dat O-gen juist in deze tijd stopt met haar activiteiten. ,,De opgaven voor het landelijk gebied zijn momenteel groter dan ooit, maar de wijze van samenwerken in het gebied is veranderd", aldus Gerard van Santen, directeur bestuurder bij Gebiedscoöperatie O-gen.

Gebiedscoöperatie O-gen is in 2014 opgericht als samenwerkingsverband in het landelijk gebied van de Gelderse Vallei, de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek. Het is de rechtsopvolger van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV). ,,We zijn in 2014 gestart met een nieuwe manier van samenwerken in het gebied, waarbij de krachten van publieke en private partijen werden gebundeld. In coöperatief verband werden opgaven en projecten voor het buitengebied opgepakt", aldus Gerard van Santen.

Deze werkwijze bleek succesvol. ,,In de afgelopen jaren zijn veel resultaten behaald, zoals grondruil voor de inrichting van natuurgebieden, investeringen in duurzame landbouw, glasvezel in het buitengebied, de aanleg van het eerste zonneveld, het Grebbelinie Bezoekerscentrum en de start van insectenkweek voor pluimveehouders in kader van eiwittransitie."

ONDER DRUK Ruim twee jaar geleden kwam de lange, intensieve samenwerking met de provincie Utrecht onder druk te staan naar aanleiding van een binnen de provincie ontstaan juridisch vraagstuk over de rechtmatigheid van de samenwerking tussen beide organisaties. Hoewel er geen feitelijke onjuistheden werden geconstateerd, wilde de provincie Utrecht de samenwerking met Gebiedscoöperatie O-gen fundamenteel anders vormgeven.

,, Op dit moment is er onvoldoende politiek en financieel draagvlak"

Organisatieadviesbureau Berenschot werd ingeschakeld om een nieuw, duurzaam samenwerkingsmodel te ontwikkelen. ,,In de afgelopen periode is geprobeerd om samen met de provincie Utrecht het model van Berenschot voldoende robuust en toekomstbestendig inhoud te geven. Dat is helaas niet gelukt. Het is teleurstellend dat we zo lang met elkaar hebben gesproken en het proces zo zorgvuldig hebben doorlopen en er uiteindelijk zo'n mager resultaat uit voortkomt", aldus Jan Wolleswinkel, voorzitter van de Gebiedsraad van O-gen.

DRAAGVLAK De uitkomst van de gesprekken met de provincie Utrecht is in de ogen van de voorzitter te gering om te kunnen zorgen voor continuïteit voor Gebiedscoöperatie O-gen. ,,Zeker in combinatie met het feit dat de provincie Gelderland zich op afstand houdt en de gemeenten wel bereid zijn te investeren in de ontwikkeling van het landelijk gebied, maar daar op korte termijn de financiële middelen niet voor hebben. De unieke waarde van O-gen is gelegen in de krachtenbundeling van haar 280 leden, haar grote netwerk en specialistische gebiedskennis. Dit kan alleen bestaan bij voldoende inhoud en omvang in de uitvoeringsactiviteiten en daar is op dit moment onvoldoende politiek en financieel draagvlak voor."

SPIJTIG De leden van Gebiedscoöperatie O-gen gaan zich, onder aanvoering van de Gebiedsraad, bezinnen over een nieuwe manier van onderling samenwerking. ,,We gaan ons beraden over hoe we de kracht van deze mooie coöperatie voor de toekomst kunnen benutten. Het is zeer spijtig dat we afscheid moeten nemen van ons werkkapitaal, namelijk de twaalf kundige en betrokken medewerkers", aldus Dirk-Siert Schoonman, lid van de Gebiedsraad en Heemraad van het Waterschap Vallei en Veluwe.

TROTS De werkorganisatie zal haar lopende projecten en activiteiten nog uitvoeren tot het najaar van 2020 en vervolgens overdragen. Ondanks de teleurstelling over de beëindiging van haar activiteiten, is er ook trots op wat er de afgelopen jaren is bereikt. ,,Samen met onze leden en onze samenwerkingspartners hebben we veel gerealiseerd. Als ik door het gebied wandel, fiets of rijd dan zie ik talloze plekken waar we het landelijk gebied vitaler hebben gemaakt. Daar ben ik enorm trots op", aldus Gerard van Santen.