Vrijwilligers van SchuldHulpMaatje tijdens een uitje, alweer een poos geleden.
Vrijwilligers van SchuldHulpMaatje tijdens een uitje, alweer een poos geleden. Eigen foto

SchuldHulpMaatje brengt structuur

Organisatie zoekt vrijwilligers maar ook hulpvragers

SOEST Lockdown-maatregelen leggen de economie lam. De restricties zorgen voor een dalende besmettingscurve maar veroorzaken een economische recessie. Mensen die hun baan kwijtraken kunnen in financiële problemen komen. SchuldHulpMaatje is een organisatie die steun biedt aan mensen die door schulden de problemen niet meer overzien.


Peter Beijer

Hulp is belangrijk om te voorkomen dat ineens de deurwaarder voor de deur staat. Juist voordat er huisuitzetting, loonbeslag en andere dwangmaatregelen dreigen, moet er hulp komen. SchuldHulpMaatje is een landelijke organisatie met lokale afdelingen die als doelstelling heeft mensen met (dreigende) schulden hulp te bieden, nu tijdelijk via internet en met getrainde vrijwilligers. Els Bours is sinds een half jaar hulpverlener bij SchuldHulpMaatje in Soest.


OPLEIDING ,,Om aan de slag te gaan heb ik de interne opleiding gevolgd en kreeg daardoor veel informatie over landelijke en lokale regelingen. Je moet de hulpvrager volgen en ondersteunen. De uitdaging is om deze mensen te helpen het juiste pad te vinden. Vergis je niet. Het leven valt uit elkaar als je geen geld meer hebt voor je huur en je eten, daar word je letterlijk ziek van. Mensen met oplopende schulden hebben eerder al geprobeerd zelf de problemen op te lossen. Daarna melden zij zich veelal bij de gemeente en die schakelt ons dan, vanuit haar zorgplicht, in. Wij zijn er voor om te zorgen dat er overzicht en structuur komt. De mensen moeten zelf de juiste keuzes maken. Ze kunnen en mogen echter ook al veel eerder zelf contact leggen met SchuldHulpMaatje, graag zelfs. Dan kan in een vroeger stadium hulp worden geboden.”

Vrijwilliger zijn bij SchuldHulpMaatje is een dankbare maar geen vrijblijvende klus. De organisatie gaat er van uit dat een vrijwilliger zich voor minimaal drie jaar committeert. De kennis wordt bijgehouden met een e-learning en intervisiebijeenkomsten.


GEDULD Jos Polak is vanaf 2016 actief als SchuldHulpMaatje. ,,Hoewel je soms met schrijnende situaties te maken krijgt is dit werk wel leuk omdat het voldoening geeft. Wij bieden hulp aan diverse lagen uit de bevolking. Mensen met niet-westerse achtergrond, ouderen die digitaal onthand zijn, jongeren die niet gewend zijn om op de centen te passen. Je moet vooral veel geduld hebben. Het intakegesprek is de basis voor de hulp die wij bieden.”


In tijden van gedwongen thuisblijven is het moeilijk om de hulpvrager fysiek te ontmoeten. Dat maakt het contact lastiger. ,,Tijdens een gesprek wil je elkaar in de ogen kijken. Met teamviewer kan ik meekijken in de computer bij de mensen thuis en via Facetime en Whatsapp is beeldbellen mogelijk. Onlangs heb ik bij een hulpvrager zijn schoenendoos vol paperassen opgehaald die hij buiten bij de voordeur had gezet. Thuis heb ik gezorgd voor overzicht en structuur en alles netjes in een ordner gerubriceerd. Dat overzicht zorgt al voor rust in het hoofd van de cliënt.”


SAMEN Voorzitter Wim Doorn van de Soester afdeling van SchuldHulpMaatje: ,,Wij verwachten dat er tijdens de crisis meer mensen in de schulden zullen komen door het wegvallen van inkomen, ook bij jongeren. SchuldHulpMaatje begeleidt overigens (nog) geen zzp’ers. Via de gemeente Soest wordt hier een andere partij voor ingeschakeld. Alle hulpvragers roepen wij op om nu al in actie te komen, zodat we samen bijvoorbeeld de mogelijke toeslagen al aan kunnen vragen. Zeker nu kunnen we ook wel extra hulp gebruiken, zowel Maatjes als bestuurders!"


Meer informatie: 06 28 514 370 - info@shmsoest.nl.