Deze week, ruim 3,5 jaar later, is gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Daarvoor moesten enkele grote eikenbomen het veld ruimen.