Deze kleine maatregelen moeten er voor zorgen dat de aanwezige kruispunten en oversteekplaatsen beter opvallen en automobilisten ter plaatse iets alerter zijn. Op het weggedeelte binnen de bebouwde kom zullen er tijdelijk zogenaamde ‘smileys’ (snelheidsmeetsystemen) worden opgehangen om automobilisten zich beter bewust te maken van hun snelheid. Op verzoek van bewoners van Hoog Baarn gaat Utrec...