Sinds 1945 kent Baarn een zeer actieve afdeling van de Unie van Vrijwilligers, aanvankelijk Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers (UVV) geheten. De organisatie is voortgekomen uit het in 1938 opgerichte Korps Vrouwelijke Vrijwilligers. In 2017 waren er landelijk nog zevenduizend vrijwilligers, verdeeld over 43 afdelingen, voor de UVV actief. Zij hielden zich bezig met praktische zorg en ondersteun...