Ton van der Ploeg is beheerder van het Rode Kruisgebouw en tegelijkertijd voorzitter van damclub DBS, één van de gebruikers van het pand. Elke vrijdagavond wordt er gedamd en geschaakt. De damclub leidt een zieltogend bestaan. Door corona is het ledenaantal gezakt tot 12 of 13 leden. Eerder waren dat er 20. ,,Het grootste deel van de leden is 60 jaar en ouder. De damclub heeft moeite om jonge l...