SPORTIVUN Sportivun is een initiatief van het Nationaal Bureau Sport Stimulering (NBSS). Het NBSS stimuleert en professionaliseert sport in Nederland en het organiseren van sportkampen (voetbal, tennis, multi-sport en 'Bobo vakantiekamp') is daar onderdeel van.