Tot die conclusie komen burgemeester & wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Het schrijven wordt besproken in de raadsvergadering van 2 september aanstaande.