Toegewerkt is naar een advies, waarbij 20 stakeholders zijn betrokken. In de groep zitten naast Eemland Wonen, toekomstige bewoners, omwonenden uit omliggende straten, de gemeente, de Seniorenraad Baarn, Lyvore en Woonzorg Nederland, huisbaas van Santvoorde. Tot stand gekomen is een ruwe schets, die als basis voor de verdere ontwikkeling van het bouwplan moet dienen. In vier zogenoe...