Door de armoede in Kenia hebben veel meisjes niet de middelen om naar school te gaan. Hierdoor lopen ze risico op besneden, uitgehuwelijkt of uitgebuit worden. De stichting ‘Kamaria naar school’ is ontstaan doordat de voorzitter, woonachtig te Baarn, en de penningmeester van de stichting, tijdens hun reis in Kenia een meisje van vijftien dat zou worden uitgehuwelijkt spraken. Dit vonden z...