De immer uitgestrekte weilanden aan het Zuidereind, waar koeien rustig en stil staan te herkauwen, stonden op een dag in juli vol met camera-, licht- en geluidmensen. Juist dát typisch Nederlandse beeld moest worden vastgelegd.