In 2019 is veel kantoorruimte ingevuld op De Drie Eiken. Monitoring kan vaststellen of het op termijn noodzakelijk is om kantoorruimte te onttrekken (en bij voorkeur te herontwikkelen naar bedrijfsruimte) op de bedrijventerreinen. Tot de conclusie komt bureau STEC in de toekomstvisie voor de Baarnse bedrijfsterreinen.