,,De overname zal geen invloed hebben op het wooncomfort van de te verlenen zorg aan bewoners van Bloemendael. Het zorgaanbod blijft gelijk. De huidige medewerkers blijven behouden. De continuïteit en de kwaliteit van Bloemendael blijven gewaarborgd", zegt Herald van Ieperen, die bijna 25 jaar geleden de woon- zorgvoorziening begon. De Soester en zijn vrouw Madelon hebben een lege agenda. Zij gaan rustig kijken welk vervolg hun loopbaan krijgt.

De ouders van Herald runden een woon en zorgvoorziening in Amersfoort. Natuurlijk hielp hun zoon mee. De wens om op eigen benen te staan werd realiteit in 1996 toen huize Patria - een thuis voor Indische Nederlanders - verhuisde naar Bussum. Het gebouw werd overgenomen en er werd een plan opgesteld. Het aantal appartementen werd van 79 naar 46 teruggebracht en het pand werd gerenoveerd. Eind 1996 was het pand asbestvrij, het bestemmingsplan aangepast en in de eerst week van januari begon de verbouwing. ,,Op 7 juli 1997, een half jaar later, betrokken de eerste bewoners, afkomstig van huize Welgelegen, de eerste appartementen. Begin september waren alle woningen bezet. Bewoners en medewerkers kwamen via mond tot mond bij Bloemendael terecht", weet Van Ieperen. Nu telt Bloemendael 49 appartementen in het hoofdgebouw, 7 aanleunwoningen op het voormalige perceel van de naast gelegen en in de jaren 90 gesloopte villa Bloemhof, restaurant, zwembad, fysioruimte, kapsalon, logeerkamer, bibliotheek, Orangerie en een plek voor herstelzorg na een operatie.

'Verleen de zorg zoals je die ook aan je ouders zal geven', werd het motto van Van Ieperen, die aan Ingrid van Geffen een honkvaste manager had, later opgevolgd door Ellen Merkens. Ook het personeel bleek zeer trouw. Bloemendael heeft 75 medewerkers in dienst. Ongeveer 30 vrijwilligers, waarvan er sommigen nog zijn vanaf het begin, bieden de helpende handjes. Herald, later bijgestaan door Madelon, gaf zijn Bloemendael signatuur. Hij ging voor kwaliteit van zorg en wonen. Vertrouwen in elkaar stond voor Herald bovenaan. Bewoners en medewerkers kennen hem, evenals zijn vrouw, die voor en achter de schermen werkzaam is geweest.

De afgelopen bijna 25 jaar zijn de bewoners hetzelfde gebleven, stelt Van Ieperen, die de zorgvraag sterk heeft zien toenemen, ook omdat tegenwoordig senioren langer thuis blijven wonen. De 52-jarige kwam op een kantelpunt in zijn loopbaan. ,,Ik wilde wat anders. Als je dat wil moet je het nu doen en niet over een paar jaar", zegt Herald. Twee jaar geleden werd de ondernemer door Orpea benaderd. Wonen bij september sprak hem aan. Met zijn vrouw overdacht hij de overname, die van maart door de coronacrisis naar 1 juli 2020 werd doorgeschoven. Cliëntenraad, Nederlandse Zorgautoriteit, Ondernemersraad, vakbonden, bewoners en medewerkers zetten het licht op groen. Het afscheid van zijn 'kindje' heeft Herald meer geëmotioneerd dan gedacht. In de overname heeft hij alle vertrouwen.


door Martin Hoogendoorn