Het grote probleem is, dat de winkel niet open mag. Het inrichten van een afhaalloket is evenmin toegestaan. Dankzij de goed lopende webshop wordt een deel van de inkomstenderving ondervangen. Maar dat is bij lange na niet voldoende. Gerda Aukes verwacht niet dat na 9 februari de deur open mag, hoezeer zij daar ook naar verlangt.