Daarom is met het bestuur van de VRU afgesproken dat in nauwe samenwerking met de regionale ambulancedienst een aanbesteding wordt gestart om twee terreinwaardige voertuigen aan te besteden, die specifiek zijn bedoeld voor het vervoer van personen uit het bos naar de ambulance. Deze aanbesteding wordt momenteel voorbereid.