Op het gedeelte tussen de Chopinlaan en de Wagenaarlaan is zelfs sprake van racende auto’s, die voor gevaarlijke situaties zorgen. Volgens de aanwonenden is de overlast de afgelopen jaren sterk toegenomen. Een flitspaal is weggehaald omdat hij niet rendabel was, schrijft het verenigingsbestuur. ‘Veiligheid is belangrijker dan rendabel zijn,’ wordt gesteld. Met klem verzoeken de bewoners aan de ...