Zodra hier duidelijkheid over bestaat, zullen de plannen aan een onafhankelijk bureau worden voorgelegd voor een verkeersveiligheidstoets. Op basis van de adviezen wordt bekeken of er nog zaken in de plannen aangepast moeten worden. Daarna worden de plannen ter vaststelling voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie en het college van Burgemeester en Wethouders (B&...