Het ontwerpbestemmingsplan voor Soestdijk is af, maar nog niet openbaar. De klankbordgroepen buigen zich over het plan. In het voortraject leidde dat tot discussies en onvrede. Het rumoer verstomde. Of dat ook instemming van de klankbordgroepen betekent, mag worden betwijfeld. Is het de stilte voor de storm? Deze week publiceerde raadslid Kees Koudstaal van de BOP plots een impressie van het Al...