Landelijk doen er 37 partijen mee (in 2017 waren het er 28). Nederland is verdeeld in twintig Kieskringen, inclusief Bonaire. De provincie Utrecht vormt één kieskring; enkele provincies zijn verdeeld in twee of drie kieskringen. De meeste partijen doen in alle kieskringen mee. Ze hebben de mogelijkheid om in elke kieskring andere kandidaten op de lijst te zetten, bijvoorbeeld kandidaten die daa...