De VNG ingreep zorgt dit jaar vooral dat het uiterlijk vertoon van verboden organisaties aangepakt kan worden. Bijvoorbeeld de insignes en hesjes van de zogenoemde Outlaw Motorcycles Gangs, die door de rechter zijn verboden. Met de gewijzigde APV kan daar nu ook tegen worden opgetreden. Datzelfde geldt voor artikel 2.26 waarbij het makkelijk wordt om bij ordeverstoring de regels te handhaven.