Gedurende het hele proces heeft hij gezegd alle varianten te onderzoeken zodat de gemeenteraad een besluit neemt. Het college heeft echter steeds laten weten dat verbouw de voorkeur heeft. Het zag er naar uit dat de stemverhouding 10 - 9 zou zijn. Het meest minimale verschil. Uiteindelijk stemden 13 raadsleden voor het collegevoorstel. Aldrin Bentura (D66), Peter Schilder (D66) en Roy Bruins (C...