Probleem is dat de voor- en tegenstanders van de theaterplannen zich op hetzelfde gezonde verstand beroepen, maar lijnrecht tegenover elkaar staan. Na mei is er weinig veranderd aan de standpunten. De VVD, de grootste partij in de gemeenteraad, is en blijft voor verbouw van De Speeldoos en tegen nieuwbouw in het centrum. Datzelfde geldt voor de BOP en de PvdA. Met accentverschillen, maar het ge...