Voor de opnamen is Prakke langsgegaan bij de verschillende locaties. De wethouder spreekt nadrukkelijk van het herijkte programma van eisen. Twee jaar geleden ging de raad akkoord met een verbouwvoorstel van 4 miljoen euro. Dat staat in geen enkel voorstel, dat de raad vanavond gaat bespreken.