Voorafgaand aan die vergadering worden op 5 november omwonenden geconsulteerd. Die inbreng wordt meegewogen bij het definitieve collegebesluit. Omstreeks 23 november wordt een informatie- en inspraakmogelijk georganiseerd voor omwonenden, raadsleden en andere geïnteresseerden.