Eugene Leenders

Inclusief complete quotes van Maya Meijer Bergmans en wethouder Erwin Jansma; hoe tevreden ze zijn met het vaststellen van het voorontwerpbestemmingsplan. Een bewijs dat de uitkomst al vaststond.

Dat was al duidelijk tijdens de debatraad, een week eerder, toen de politieke partijen met elkaar in discussie gingen. Alles was gezegd, gewikt en gewogen. Het meest opmerkelijke: de oppositiepartijen PvdA en GroenLinks hadden ernstige kritiek op de plannen, maar zetten toch het licht op groen voor de route naar het voorontwerpbestemmingsplan. Ze bleef de BOP alleen achter in het verzet tegen de plannen voor woningbouw en een hotel om de renovatie te bekostigen. Tenminste, als we het over de politiek hebben. Op de valreep ging er nog een brief namens tientallen personen en instellingen naar de provincie Utrecht. Daarin de oproep om nog een kritisch te kijken of MeyerBergman wel echt tien appartement bouwen nodig heeft om uit de kosten te komen. Financiële experts menen dat het met de helft ook uit kan. De gemeenteraad kan het niet becijferen. Daarom ging de raad akkoord met het voorstel om een onafhankelijk adviseur in te huren. Opmerkelijk, want normaal krijgt de wethouder de opdracht om iets voor de raad uit te (laten) zoeken. Nu komt er dus een expert die rechtstreeks aan de raad verantwoording aflegt.

[SEPTEMBER] Op 4 september, direct na de zomervakantie, ligt het voorontwerp ter inzage. Ook online met een interactieve kaart waarop het hele ontwerp bekeken kan worden. De politiek krijgt even rust. De MeyerBergman Erfgoed Groep gaat opdrachten geven voor een mobiliteitsonderzoek en laat een natuurbeheerplan maken de komende maanden. De tegenstanders hergroeperen zich en blijven alles in het werk stellen om de plannen te blokkeren. Deze week lanceerde de Baarnaar Kees Koolmees onder de naam MeyerBergmanErfgoedGroep een website waarin stevig stelling wordt genomen tegen de plannen van de projectontwikkelaar. Half oktober wordt duidelijk hoeveel bezwaren/zienswijzen er zijn en hoe lang de beantwoording in beslag gaat nemen.