De stellig waarop alleen ja of nee aangevinkt kon worden: De MeyerBergman Erfgoed Groep moet de kans krijgen om Paleis Soestdijk, met behoud van de historische waarde, een nieuwe toekomst te geven. Om dat te betalen mogen er een hotel en 80 appartementen worden gebouwd, gedeeltelijk in natuurgebied.

675 mensen (44,97% van de stemmers) zijn voor dat plan, 826 lezers (55,03%) zijn tegen. Vergaande conclusies trekken kan niet zomaar. Een ding staat echter als een paal boven water. Veel mensen hebben een mening en er is grote verdeeldheid. Het smaakt naar meer maar, dat zou dan een meer uitgebreide vragenlijst moeten zijn waardoor meer gegevens met elkaar kunnen worden vergeleken. Interessant is bijvoorbeeld of er verschil is tussen de stemverhouding in Baarn en in Soest. Grofweg zijn de voorstanders voor meer reuring waardoor toeristisch Baarn meer op de kaart komt te staan. De tegenstanders willen de rust op en rond het landgoed bewaren. Er moet zo weinig mogelijk gebeuren. Hooguit een museum of een internationale instelling die niet te veel verkeer trekt.

Dat gaat voorbij aan de stappen die gezet zijn. Baarn vindt het een verkeerde beslissing, maar het was een kabinetsbesluit in 2017 . Het paleis is verkocht aan een particulier. De overheid stopte met het uitgeven van 4 miljoen per jaar alleen om het paleis te beveiligen en warm te houden. De verschillende verwijten op de sociale media dat Baarn zijn zakken wil vullen zij dan ook onterecht. Integendeel. Baarn voelt zich opgezadeld met een probleem dat de rijksoverheid van zich af schoof. Nu wordt geprobeerd om de minst slechte oplossing te bewerkstelligen. Er ligt echter een overeenkomst waarin de winnaar van de prijsvraag wordt aangemoedigd door het rijk om de renovatie ter hand te nemen en dat te betalen door de bouw van woningen in het bos. De vraag of je het leuk vindt dat er bomen verdwijnen voor de bouw van appartementen is te eenvoudig. Dan moet de vraag zijn: Wil de gemeenschap de renovatie van tientallen miljoenen betalen zodat het bos, bos kan blijven. Tot nu toe is er niemand opgestaan om de belasting in de gemeente Baarn te verhogen, om dat mogelijk te maken. Was het niet handiger geweest om een minder groot plan te laten winnen. Cees Wijburg zat indertijd aan de ronde tafel die onder leiding van oud-politica Sybilla Dekker op zoek ging naar een nieuwe bestemming voor Soestdijk. Hij is zeer resoluut. ,,Pak de bidbooks er maar bij. Nu schrikt men van de appartementen, maar bij de andere ideeën kwamen er enorme bouwsels. De halve Zochertuin werd opgeofferd. De MeyerBergman Erfgoed Groep moet de kans krijgen om Paleis Soestdijk, met behoud van de historische waarde, een nieuwe toekomst te geven. Dit is echt van alle inzendingen de beste keuze. Ik ben het niet eens om het de periode Juliana en Bernhard ondergeschikt te maken aan de hele geschiedenis van het paleis Soestdijk. Voor de rest niks dan lof. Ervaren mensen die weten hoe ze zo’n ingewikkeld project aan moeten pakken en tot een goed einde kunnen brengen.”

door Eugene Leenders